دوره فارسی

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره مدیر در نقش کوچ

24 ساعت
متوسط

مدیر در نقش کوچ به چه معناست؟ مدیر در نقش …

آنچه یاد خواهید گرفت
مدیر در نقش کوچ دوره‌ایست که به مدیران بهترین سبک رهبری‌شان بر اساس ساختار سازمانی و بهترین روشهای تعامل با پرسنل و نحوه صحیح مدیریت را نشان می دهد.
در این دوره سعی شده است تا چالشهای واقعی کسب و کارها با نیروهای انسانی به مدیران آموزش داده شده و با بیان تجربیات آنها را با خطاهایی که نادانسته انجام میدهند آگاه کند.

دوره لیدرشیپ کوچینگ سطح 2

49 درس
175 ساعت
متوسط

دوره آموزشی کوچینگ سطح 2 ، مدت دوره 1 سال، …

-30%

دوره آموزشی رفتارشناسی با مدل دیسک

51 درس
2 ساعت
متوسط

به این موضوع فکر کرده اید که چرا برقراری ارتباط …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مبحث دیسک
نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران
درک توانایی دیگران با ابزار دیسک
نحوه استفاده از دیسک در کوچینگ

دوره آموزش کوچینگ حرفه ای سطح 2

38 درس
125 ساعت
متوسط

دوره آموزشی کوچینگ سطح 2 ، مدت دوره 8 ماه، …

Need Help
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!