سیاست مشارکت

سیاست مشارکت

موفقیت در برنامه ما مستلزم تعهد کامل همه شرکت کنندگان است. شرکت کنندگان با ثبت نام در این دوره موافقت می کنند که در تمام جلسات حضور کامل داشته باشند و در حد توان شرکت کنند. این شامل رسیدن به موقع، رعایت قوانین رفتاری و شرکت در فعالیت های دوره می شود.

حضور

برای اینکه حداقل ساعات آموزشی مورد نیاز برای صدور گواهینامه را در اختیار شما قرار دهیم، مهم است که در تمام جلسات دوره حضور داشته باشید.

اگر شرایط اضطراری دارید یا بیمار شدید و قادر به شرکت در جلسه مربیگری نیستید، لطفاً فوراً با آموش دهنده خود  و یا  (صالح مختاری) تماس بگیرید. از شما انتظار می رود که مطالب جلسه را تکمیل کنید، ضبط جلسه را مرور کنید و یک جلسه مربیگری را خارج از جلسه زنده تکمیل کنید تا جلسه از دست رفته را جبران کنید.

اگر نیاز دارید بیش از (5) ساعت دوره را از دست بدهید، می توانید با آموزش دهنده همکاری کنید تا مطالب از دست رفته را با هزینه خود پوشش دهید یا در دوره دیگری ثبت نام کنید. اگر بیش از (3) ساعت مربیگری منتور را از دست دادید، باید برای تکمیل 10 ساعت منتورکوچینگ لازم برای برآورده کردن الزامات فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، جلسات منتورکوچینگ را ترتیب داده و هزینه کنید.

درخواست های این سیاست به صورت موردی بررسی می شود و باید به صورت کتبی به آموزش دهنده و (گروه کوچینگ و لیدرشیپ الهام بخش) ارسال شود.

همراهی در دوره

دوره های ما طوری طراحی شده اند که برای شرکت کنندگان تعاملی و جذاب باشد. بنابراین انتظار می رود که در فعالیت های دوره شرکت کنید، از جمله گفتگو با آموزش دهنده دوره و همتایان، فعالیت های کوچینگ تمرینی، و تمرین های یادگیری تجربی. اگر نمی توانید در فعالیتی شرکت کنید، لطفا در اسرع وقت به آموزش دهنده خود اطلاع دهید. لطفا برای جزئیات بیشتر به کد رفتار مراجعه کنید.​

کد رفتار

از شرکت کنندگان انتظار می رود که در تمام جلسات به شیوه ای حرفه ای رفتار کنند. این شامل، اما محدود به موارد زیر نیست:

  • رسیدن به موقع به تمام جلسات.
  • حضور در تمامی جلسات زنده و جلسات مربیگری منتور.
  • روشن بودن دوربین برای جلسات زنده مجازی.
  • مشارکت کامل در تمامی جلسات و جلسات مربیگری منتور. این شامل آماده شدن برای جلسه، مشارکت دادن خود در بحث ها و فعالیت ها، به عهده گرفتن مسئولیت یادگیری خود و کمک به یادگیری دیگران است.
  • شرکت در بحث با صداقت و صداقت.
  • احترام گذاشتن به سایر شرکت کنندگان و مربیان، از جمله ساکت کردن تلفن همراه، عدم ارسال پیامک، و سایر رفتارهای مخرب.
  • پذیرفتن تنوع و شمول در عین احترام به کرامت و انسانیت دیگران.
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!