دوره لیدرشیپ

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

دوره هوش هیجانی و عزت نفس

10 درس
3 ساعت
همه سطح‌ها

آموزش با هدف خود مدیریتی مدرس صالح مختاری مستر کوچ …

آنچه یاد خواهید گرفت
آموزش خود مدیریتی (شناخت و کنترل احساسات)
رفع تعارضات سازمانی

دوره جامع لیدرشیپ کوچینگ

200 ساعت
همه سطح‌ها

​​ ​ …

آنچه یاد خواهید گرفت
حمایتگری
تحولگری
الهام بخشی
کارآفرینی
-30%

دوره آموزشی رفتارشناسی با مدل دیسک

51 درس
2 ساعت
متوسط

به این موضوع فکر کرده اید که چرا برقراری ارتباط …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مبحث دیسک
نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران
درک توانایی دیگران با ابزار دیسک
نحوه استفاده از دیسک در کوچینگ
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!