دوره آموزش کوچینگ

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره حضوری لیدرشیپ کوچینگ سطح 2

48 درس
175 ساعت
متوسط

دوره آموزشی لیدرشیپ کوچینگ سطح 2 با تدریس استاد صالح …

fa_IRفارسی
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!