شرایط استفاده از خدمات

شرایط استفاده از خدمات

blog-14

این سیاست حفظ حریم خصوصی برای هر کسی که شامل ثبت نام دوره در مرکز آموزشی دوره آنلاین ILCGROUP باشد اعمال می شود.

در دسترس بودن وب سایت

  1. عضو تشخیص می دهد که ترافیک داده ها از طریق اینترنت ممکن است باعث تأخیر شود
    در هنگام بارگیری اطلاعات از وب سایت و بر این اساس ، شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال تاخیرهای معمول در استفاده از اینترنت نخواهد داشت.
  2. علاوه بر این ، عضو تأیید می کند و می پذیرد که وب سایت به دلیل چنین تاخیرهایی یا تأخیرهای ناشی از به روزرسانی ، اصلاح یا نگهداری استاندارد وب سایت از طرف شرکت ، به طور مداوم و بیست و چهار ساعته در دسترس نخواهد بود.
Need Help
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!