مینی دوره هوش هیجانی و عزت نفس

دوره هوش هیجانی و عزت نفس

جهت مشاهده دوره فرم زیر را پر کنید

 

آموزش هوش هیجانی و عزت نفس

مدرس صالح مختاری مستر کوچ بین المللی ICF
بنیانگذار گروه لیدرشیپ وکوچینگ الهام بخش

با تجربه 19 سال مدیریت و حضور در سازمان ها  به عنوان مشاور و کوچ در این دوره کمک میکنم، تعارضات سازمانی خود را به حداقل برسانید. در این مسیر من متوجه شدم که اکثر اختلافات در سازمان ها  به دلیل ضعف در هوش هیجانی و عزت نفس است. اگر این دو مورد را در خود تقویت کنید، میتوانید خیلی از مسائل سازمانی را برطرف کنید. ارزانترین راه توسعه برای ما کار کردن روی خودمان است و به عنوان یک مدیر ابتدا باید خود مدیریتی را یاد بگیریم.

خود مدیریتی با مدیریت احساسات شروع می شود، اگر نتوانید عکس العمل های بعد از هر احساس خود را مدیریت کنید توانایی مدیریت سازمان، تیم یا گروهی را نخواهید داشت، چرا که هنوز روی مدیریت خود نیز ضعف دارید.

اکثر تعارضات سازمانی به دلیل ضعف در هوش هیجانی و عزت نفس مدیران است.

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!