معرفی دوره لیدرشیپ کوچینگ

دوره آموزشی

لیدرشیب کوچینگ

PCC

همراه با صالح مختاری کوچ بین المللی PCC

دوره لیدر شیپ کوچینگ

بعضی از آدما فکر می کنن چرا من نمی تونم کسب کار خودم رو راه بندازم؟ یا نمی تونم کسب کار خودم رو نگه دارم و برشکستگی شده جزئی از تکرار زندگی من.

لیدرشیب کوچینگ دقیقا همون چیزیه که کم داری؛ چیزیه که بهت یاد میده چطوری با ترس هات روبه رو بشی و قدرت تصمیم گیری بهت یاد میده.

لیدرشیب کوچینگ بهت یادمیده چطوری یک رهبر موفق می تونه به جای الکی کار کردن هوشمند کارکنه؛ فرهنگ رشد سازمانی رو یاد میگیری و می فهمی چطوری باید احساسات خودت رو کنترل کنی. تازه اینجا می تونی به مدیران دیگه هم مشاوره بدی و به عنوان یک کوچ بهشون کمک کنی یادت باشه تا زمانی که حال خودت خوب نباشه نمی تونی حال دیگران رو خوب کنی.

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!