دوره ارتباطات

با عرض پوزش ، ما نمی توانیم هیچ دوره ای برای این جستجو پیدا کنیم.

ممکن است بخواهید دوره های ویژه ما را بررسی کنید:

-30%
متوسط

دوره آموزشی رفتارشناسی با مدل دیسک

700,000 تومان
490,000 تومان

دوره آموزشی رفتارشناسی با مدل دیسک

51 درس
2 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مبحث دیسک
نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران
درک توانایی دیگران با ابزار دیسک
نحوه استفاده از دیسک در کوچینگ
fa_IRفارسی
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!